Training

IPAF-opleidingen

Het IPAF-opleidingsprogramma voor de bediening van hoogwerkers is als enige door de
Duitse TÜV gecertificeerd op grond van de minimumstandaard vereisten zoals deze zijn
opgetekend in de ISO norm 18878. De kwaliteit van de IPAF-opleidingen en de grondige
examen toetstermen gaan de genoemde norm echter ruimschoots te boven. Jaarlijks
worden er wereldwijd, vanuit meer dan 600 IPAF opleidingscentra, meer dan 100.000
personen opgeleid. Afhankelijk van het type opleiding bedraagt de duur van de cursus 1 tot
max. 2 dagen. De opleidingen bestaan uit een theoretisch en een praktijkgedeelte.
Naast de eigen examinering door professionele instructeurs beschikken IPAF-instructeurs
ook over een licentie om de opleiding te examineren overeenkomstig de VCA-toetstermen
zoals die door de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) zijn vastgelegd in de GORW
(Gids Opleidingen Risicovol Werk).

PAL Card

Alle deelnemers die een IPAF-opleiding succesvol hebben afgerond ontvangen een
certificaat en een hoogwerker licentie in de vorm van de bekende PAL Card. De PAL Card
wordt op vele wereldwijde werklocaties erkend als een bewijs dat de houder ervan een
grondige en praktijkgerichte opleiding heeft gevolgd en deze met succes heeft afgerond. De
PAL Card is tevens voorzien van een holografisch logo en de foto van de houder. Een belletje
naar het hoofdkantoor is voldoende om de echtheid van de kaart te controleren.

NEEM CONTACT
MET ONS OP

Bisdom Hoogwerkeradvies BV
Gangboord 14
3356DG Papendrecht
06-11 28 45 83
info@bisdomhoogwerkeradvies.nl

BHA - Bisdom Hoogwerkeradvies BV 2017

Design & Development door TeeTee Media